Asis Eğitimi

ASİS, 2017 yılından beri Türkiye genelinde RAM’larda kullanılmaktadır. 2022 Eylül ayı itibari ile ASİS uygulayıcı eğitimleri ve ASİS kullanım hakkı VİZE AKADEMİK, PROJE IQ Ve EV OKULU DERNEĞİ’ne verilmiştir.

Neden ASİS Testi Eğitimi Almalısınız?

 

 • Diğer zeka testleri 72 ay ve üstü çocuklar için değerlendirme imkanı sunabilirken ASİS testi 48 aydan itibaren çocukların zihinsel performansını değerlendirebilir.

 

 • BİLSEM’de üstün potansiyelli çocukları seçmek için kullanılan ASİS testi eğitimi ile siz de bu testin uygulayıcısı olabileceksiniz.

 

 • Ebeveynlerin yoğun talebi doğrultusunda alet çantanızı geliştirebilecek ve testin Türkiye’deki sayılı uygulayıcılarından olabileceksiniz.

 

 • Çeşitli kültürlerden uyarlanmayıp, bizim kültürümüzde geliştirilen TÜRK yapımı bir zeka testi uygulayıcısı olabileceksiniz.

 

 • Uzun süren 2-3 saatlik testler yerine; çocukların zihinsel potansiyelini 30-45 dakika içinde ölçebileceksiniz.

 

 • 3 saati bulan rapor yazım süreci yerine, testin sonunda raporun sistem tarafından hatasız ve hızlı hazır olması ile yeni bir test konforu yaşayabileceksiniz.

Kimler ASİS Uygulayıcı Eğitimi Alabilir?

Aşağıdaki lisans veya lisansüstü programlardan mezun olanlar ASİS uygulayıcı eğitimi alabilirler.

 1. Psikoloji
 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 3. Psikiyatri
 4. Özel Eğitim
 5. Çocuk Gelişimi
 6. Dil ve Konuşma Bozukluğu
asiseğitimisticker

Eğitimin İçeriği

ASİS uygulayıcı eğitimi 24 saat yüz yüze ve 8 saat online eğitim olmak üzere toplam 32 saat eğitimden oluşmaktadır.

Eğitim Modülleri

Modül 1. ASİS’in kuramsal yapısı, standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik araştırmaları (4 saat online; yüz yüze eğitim başlamadan önce yapılır.)

Modül 2. ASİS test materyali tanıtımı (1 saat; Modül 1’den sonra yapılır.)

Modül 3. Alt test yönergeleri, uygulama kuralları, alt testleri puanlama ve kayıt formu eğitimi (2 saat; Örnek uygulamalardan sonra yapılır.)

Modül 4. ASİS Uygulayıcı Yeterliği Gözlem Formu eğitimi (1 saat; Örnek uygulamalardan sonra, deneme uygulamalarından önce yapılır.)

Modül 5. Alt test yönerge, kural ve uygulamalarda sık yapılan hataların analizi (1 saat; denemelerin yarısı tamamlandıktan sonra yapılır.)

Modül 6. ASİS online veri girişi ve raporlama eğitimi (1 saat; Bütün denemeler tamamlandıktan sonra yapılır.)

Modül 7. ASİS puanlarını yorumlama eğitimi: Endeks eğitimi, endekslerin tanımı, alt test tanımı, standart puan eğitimi, t puanı eğitimi, IQ puanı eğitimi (2 saat; Online veri girişi tamamlandıktan sonra yapılır.)

Modül 8. Profil analizi, örnek profil analizi, fark puanlarının hesabı ve yorumu, normatif ve ipsatif karşılaştırmalar ve değerlendirmeler, profil analizinde sık yapılan hatalar (4 saat; Standart puan eğitimi tamamlandıktan sonra yapılır.)

Modül 9. Saha uygulamalarının analizi (Uygulayıcı adayları eğitim aldıktan sonra yapılır.)

Eğitimin Akışı

Yüz Yüze Eğitimden Önce

 • Modül 1. ASİS’in kuramsal yapısı, standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik araştırmaları, bilimsel araştırmalar (4 saat online; yüz yüze eğitim başlamadan önce yapılır.)

 

Yüz Yüze Eğitim

1.Gün

 • Modül 2. Yüz yüze eğitimde ASİS test materyali tanıtımı (1 saat)
 • Örnek ASİS uygulaması 1 (1 saat)
 • Örnek ASİS uygulaması 2 (1 saat)
 • Modül 3. Alt test yönerge ve uygulama kuralları eğitimi (1 saat)
 • Modül 3. ASİS alt testlerini puanlama eğitimi, ASİS kayıt formu eğitimi (1 saat)
 • Modül 4. ASİS Uygulayıcı Yeterliği Gözlem Formu eğitimi (1 saat)
 • Deneme 1 (1 saat)
 • Deneme 2 (1 saat)
 • Deneme 3 (1 saat)
 • Modül 5. Alt test yönerge, kural ve uygulamalarda sık yapılan hataların analizi (1 saat)
 • Deneme 4 (1 saat)
 • Deneme 5 (1 saat)
 • Deneme 6 (1 saat)

 

2. Gün

 • Modül 6. ASİS online veri girişi ve raporlama eğitimi (1 saat)
 • Modül 7. ASİS puanlarını yorumlama eğitimi: Endeks eğitimi, t puanı eğitimi, IQ puanı eğitimi (2 saat)
 • Modül 8. Profil analizi, fark puanlarının hesabı ve yorumu, normatif ve ipsatif değerlendirmeler (4 saat)
 • Modül 8. Örnek profil analizi yorumu (1 saat)
 • Modül 8. Profil analizinde sık yapılan hataların analizi (1 saat)
 • Son örnek uygulama (1 saat)

 

Yüz Yüze Eğitimden Sonra

 • Modül 9. Saha uygulamalarının video ve online analizi (4 saat)

 

Eğitmenler

Eğitimleri ASİS’in geliştirilme sürecinde görev alan araştırmacılar ve formatörler vermektedir.

ASİS Zeka Ölçeği Materyalleri

 • Resimli GAM kitapçığı
 • Resimli GES kitapçığı
 • Resimli GAB kitapçığı
 • Resimli GEB kitapçığı
 • Kayıt ve Profil Formu
 • Uyaran kart
 • Uygulayıcı kitabı
 • Uygulayıcı Yeterliği Gözlem Formu
 • Ayraç
 • Uygulayıcı sertifikası
 • Kurumsal kullanım hakkı sertifikası
 • Test çantası