ANADOLU-SAK ZEKA ÖLÇEĞİ

Anadolu Üniversitesinin ve Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile Prof. Dr. Uğur SAK önderliğinde ÜYEP Merkezi araştırma ekibi, Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu Sak Zeka Ölçeğini geliştirdi. ASİS son yıllarda Türkiye'de üzerine en fazla bilimsel araştırma yürütülen zeka testidir. ASİS üzerine 24 adet bilimsel makale veya lisansüstü tez yayınlanmıştır.involves breaking out of expected & repeatable patterns in order to look at things in different way than ever before.

Works