ASİS Üzerine Yapılan Bilimsel Araştırmalar

 • Arslan, D., Sak, U., & Atesgöz, N. N. (2021). Are more humorous children more intelligent? A case from Turkish Culture. Humor, 34(4), 567-588. https://doi.org/10.1515/humor-2021-0054
 • Sahin, M. D. (2021). Fitting a Mixture Rasch Model to visual sequential processing memory sub-dimension of ASIS: The role of covariates. International Electronic Journal of Elementary Education, 3, 2, 277-285.
 • Kayacan, G, Ateşgöz, N. N., & Sak, U. (2020). A comparative analysis of psychometric properties of memory tasks and their relationships with higher-order thinking skills: Recognition versus recall. Talent, 10(2), 162-175. DOI: https://doi.org/10.46893/talent.847543
 • Köprü, F. & Ayas, B. (2021). An Investigation of the Criterion Validity of Anadolu Sak Intelligence Scale (ASIS): The Case of EPTS . Talent , 10 (2) , 110-128 . DOI: https://doi.org/10.46893/talent.857308
 • Kılıçarslan, S., Bal Sezerel, B., & Sak, U. (2020). An investigation of the relationship between speed-based verbal reasoning subtest of Anadolu Sak Intelligence Scale and perceptual speed tests. Talent, 10(2), 129-142. DOI: https://doi.org/10.46893/talent.844308
 • Yılmaz, G., Ayas, M. B., & Sak, U. (2020). An investigation of the threshold hypothesis using ASIS and creative imagination cards. Talent, 10(2), 143-161.DOI: https://doi.org/10.46893/talent.831465
 • Shaughnessy, M. F. (2020). An interview with Ugur Sak: Intelligence testing in Turkey. North American Journal of Psychology 22 (2), 167-172.
 • Cirik, M., Sak, U., & Opengin, E. (2020). An investigation of cognitive profiles of children with attention deficit hyperactivity disorder through Anadolu Sak Intelligence Scale. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education. doi: https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.570505
 • Tamul, Ö. F., Sezerel, B. B., Sak, U. & Karabacak, F. (2020). Social validity study of the Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASIS). PAU Journal of Education, 49, 393-412. https://doi.org/10.9779/pauefd.575479.
 • Sak, U., Bal Sezerel, B., Dulger, E., Sozel, K., & Ayas, M. B. (2019). Validity of the Anadolu-Sak Intelligence Scale in the identification of gifted students. Psychological Test and Assessment Modeling, 61(3), 263-283.
 • Sözel, H.K., Öpengin, E., Sak, U. & Karabacak, F.  (2018). The discriminant validity of the Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASIS) for gifted and other special education groups. Turkish Journal of Giftedness and Education, 8(2), 160-180.
 • Arslan, D. (2018). Ortaokul öğrencilerinde ASİS ile ölçülen zeka ve mizah üretme yeteneği ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bozbey Esmeroğlu, S. (2016). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) 10-11 yaş düzeyinde ön uygulama çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Cirık, M. (2018). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin bilişsel profillerinin Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği ile incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Dülger, E. (2018). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) ölçüt geçerliği çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Görünü, H. (2019). Anaokuluna devam eden çocukların gelişim tarama testi, okul olgunluk testi ve zeka testi puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kayacan, G. (2019). Anadolu Sak Zekâ Ölçeği’nin görsel ardıl işleyen bellek alt testinin çoktan seçmeli ve performans temelli ölçümlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kılıçarslan, S. (2019). Anadolu Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) hıza dayalı sözel muhakeme alt testi ile algı hızı testleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Köprü, F. (2019). Anadolu-Sak Zeka Ölçeği’nin ölçüt geçerliliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Sertel, B. (2019). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin dijital uygulaması d-ASİS’in geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Sıkıcıkoğlu, İ. (2019). İlkokul öğrencilerinin liderlik düzeylerinin zeka düzeyi ve demografik değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Sözel, H. K. (2017). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) özel eğitim grupları arasındaki ayırtedicilik geçerlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Tamul, Ö. F. (2017). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeğinin (ASİS) sosyal geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yılmaz, G. (2018). Eşik hipotezinin ASİS Zekâ Ölçeği puanları ve yaratıcı hayal gücü kartları ile incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.