ANADOLU-SAK ZEKA ÖLÇEĞİ

Anadolu Üniversitesi’nin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile Prof. Dr. Uğur SAK önderliğinde ÜYEP Merkezi Araştırma Ekibi, Türkiye’nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu Sak Zeka Ölçeği’ni geliştirdi. ASİS, son yıllarda Türkiye’de üzerine en fazla bilimsel araştırma yürütülen zeka testidir. ASİS üzerine 24 adet bilimsel makale veya lisansüstü tez yayınlanmıştır.

ASİS'in geçerlik ve güvenirlik teknik raporunu indirin.
ASİS'in özel yetenekli çocukları tanılama geçerliğine ilişkin makaleyi indirin.
ASİS'in özel eğitim gruplarına ilişkin ayırt edicilik raporunu indirin.
ASİS'in sosyal geçerliğine ilişkin makaleyi indirin.

Projenin pilot aşaması 4-12 yaş aralığındaki 1201 çocuk ile, standardizasyon aşaması 4641 çocuk ile, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ise özel eğitim grupları da dahil 800'ün üzerinde çocukla tamamlandı. Bu araştırmaların yanı sıra ASİS mizah ve yaratıcılık gibi konuları içeren araştırmalarda ölçüt zeka testi olarak kullanılmıştır. ASİS, dünyadaki bireysel zeka testleri arasında yaş grubuna düşen örneklem büyüklüğü bakımından temsil gücü en yüksek zeka testidir. Geçerlik ve güvenirlik değerleri çok iyi ve mükemmel düzeylerde saptanmıştır.

Türkiye'de ilk zeka ölçeği çalışmaları 1915 yılında Stanford-Binet Zeka Ölçeği'nin uyarlaması ile başlamış, takip eden 100 yıl içinde zeka ölçeği uyarlama kültürü oluşmuştur. Proje IQ ile hem ülkemize yerli bir zeka ölçeği kazandırmayı hem de uyarlama kültürünü kırarak yeni zeka ölçeği geliştirme çalışmalarına öncülük etmeyi hedefledik. 1916 yılında Lewis M. Terman, ilk zeka ölçeği kabul edilen Alfred Binet'in prototip zeka ölçeğini revize edip, standardizasyon ve norm çalışmalarını yaptıktan sonra Stanford-Binet Zeka Ölçeği adıyla yayınlar. Ölçekteki Stanford, Terman'ın çalıştığı Stanford Üniversitesi, Binet ise Alfred Binet'in soyadıdır. Biz de bu tarihi olguya işaret ederek, projeye bütçe desteği veren Anadolu Üniversitesi ve zeka ölçeğinin prototipini geliştiren Prof. Dr. Uğur Sak'ın soy adını birleştirerek Anadolu-Sak Zeka Ölçeği adını verdik (ya da kısa adıyla ASİS, İngilizce olarak Anadolu-Sak Intelligence Scale).

ASİS ZEKA ÖLÇEĞİ

Anadolu-Sak Zeka Ölçeği, genel zekayı ve genel zekayı oluşturan ana bileşenleri objektif olarak ölçen bireysel bir zeka ölçeğidir. Yedi alt testten oluşan ASİS, alt test beceri performanslarının yanı sıra on bir farklı bileşen profili vermektedir.

 • Genel Zekâ Endeksi
 • Sözel Potansiyel Endeksi
 • Görsel Potansiyel Endeksi
 • Bellek Kapasitesi Endeksi
 • Sözel IQ
 • Görsel IQ
 • Tarama Endeksi
 • Muhakeme Endeksi
 • Görsel Bellek Endeksi
 • Özel Yetenek Endeksi
 • Öğrenme Güçlüğü Risk Endeksi

 

Yaş aralığı: 4-12

Uygulama türü: Bireysel

Uygulama süresi: 25-45 dk.

Puanlama süresi: 3 dk.

Uygulayıcı yeterliği: C sınıfı

Kuram: CHC

ASİS Kullanım Alanları 

 • Özel yetenek tanısı
 • Zihinsel gelişim yetersizliği tanısı
 • Öğrenme güçlüğü risk tanısı
 • Bellek kapasitesi tanısı
 • Görsel bellek düzeyi tanısı
 • Muhakeme düzeyi tanısı
 • Genel zeka tanısı
 • Sözel zeka tanısı
 • Görsel zeka tanısı
ASİS Üzerine Yapılan Bilimsel Araştırmalar